Ett tydligt förhållande

Ett tydligt förhållande

Skärmar har onekligen blivit en naturlig del av vår vardag. Att ha tråkigt har idag utvecklats till att bli något förbjudet. När vi människor är på resande fot eller exempelvis väntar på vår bokade tid har vi för vana att ta upp vår mobiltelefon. Det är också på denne vi har tillgång till allt det där vi behöver för att inte utsättas för den fara i att inte ha någonting att göra.

Det är också just det här som mer eller mindre format vårt beteende. Det är lätt att beskylla de yngre generationerna för detta faktum men ska sanningen fram är det trots allt de föregående årgångarna som bär det yttersta ansvaret för hur de nästkommande väljer att agera. De förstnämnda är de som vet hur det fungerat tidigare och är på samma sätt de enda som kan jämföra de båda ytterligheterna. Det kan därmed vara en fördel att genomföra någon form av information för hur det förhållit sig och kanske i längden undvika känslan av en självklarhet samt att ta allt för givet. Ska sanningen fram är de som ska stå för utbildningen inte mycket bättre i detta avseende eftersom de samtidigt gärna anammar detta moderna förhållningssätt och i allt större utsträckning väljer att lämna de gamla metoderna bakom sig.

Anledningen till att ovanstående tas upp är att allt detta kan bakas in i fenomenet streaming. Området skildrar på ett ganska tydligt sätt hur det gamla ersätts av det nya. Det är en aningen bräcklig övergång med tanke på att Internetbaserade tjänster oavsett kvalité och hastighet fortfarande har en förmåga att inte i alla lägen till fullo kunna garantera funktion.

Det gäller att hitta en balans för att ett potentiellt jämviktsläge ska kunna uppnås.