Skapa en film om radonsanering

Skapa en film om radonsanering

En av de mest svårupptäckta farorna som finns i många hem är radon eftersom den är osynlig och luktfri. Även om radon finns i det mesta av luften som omger oss är den en radioaktiv gas som kan vara farlig i stora mängder. För stora mängder radon kan uppstå i hem genom hål i väggar, sprickor i grunder och ofta i trånga utrymmen som i källare och krypgrunder. Vikten av att informera människor om denna fara kan inte underskattas och en effektiv metod är att publicera filmer på sociala medier online.

Genomför en radonmätning och radonsanering

Faktum är att många hem är drabbade och enligt beräkningar har cirka 400 000 hem i Sverige för stora mängder radon i inomhusluften. Fast du behöver inte oroa dig! Genom att låta Miljöteknikföretaget Radea utföra radonsanering i ditt hem kommer du att bli av med radon från marken, byggmaterialet och från dricksvattnet. Radeas personal har genomgått en radonutbildning hos Strålsäkerhetsmyndigheten och är medlemmar i Svensk radonförening.

Att genomföra en radonmätning är därför en bra idé och särskilt lämpligt när du ska:

  • Köpa hus.
  • Bygga om och renovera.
  • Vet att huset ligger vid ett utsatt område.
  • Byter ventilations- och uppvärmningssystem.

Radea hjälper dig snabbt med radonsanering och det första steget är att genomföra en besiktning som de erbjuder gratis. Denna besiktning säkerställer att eventuella åtgärder kommer att ha effekt.

Engagera människor att genomföra radonsanering med film

Med tanke på att radon är en osynlig gas kan radonsanering uppfattas som lite abstrakt eller svårbegripligt av vissa. Ett kreativt sätt för att få alla att förstå vad det handlar om är att skapa en pedagogisk film. Denna film kan också motivera och upplysa publiken om fördelarna med radonsanering och att det löser luftproblem. Det kan räcka med att skapa en kort film på Youtube, Instagram och TikTok för att den ska få många visningar och öka engagemanget.