Den totala arten

Den totala arten

Finns det någonting lika fascinerande som den digitala utveckling vilket präglat människors liv det senaste decenniet?

Den har skapat enorma möjligheter, obegränsad kommunikation och medfört att hela världens information är ett knapptryck alternativt swipe bort. Det kan inte stickas under stol med hur fantastiskt det här låter. Samtidigt finns det, tro det eller ej, även en baksida av samma mynt. Människorna har mer eller mindre slussats in i en onaturlig bekvämlighet där hela samhället idag är uppbyggt på att människorna i detsamma inte kan hantera ett liv utan dator, surfplatta eller mobiltelefon. Till det här går det även att addera en aldrig tidigare skådad tillgänglighet som både leder till sämre fokus och lägre informationsbearbetning. Ur ett evolutionärt perspektiv är våra hjärnor inte utvecklade för att hantera den här typen av information vi dagligen utsätts för vilket i sin tur medfört att det som tas in försvinner lika snabbt igen. Detta digitala idealsamhälle förbli tämligen bräckligt när allt det där goda samtidigt inte har någon funktionsgaranti. Det har visserligen inte den analoga motsvarigheten heller men skillnaden är att vi trots allt uteslutande levt i denna vilket också medfört att det är den vi är anpassade att befinna oss i. Det är i den fysiska världen alla tankar, känslor och reflektioner uppstår vilket också är just det som till största delen formar oss människor samt vårt beteende.

Människan har en inbyggd förmåga i att anpassa sig till sin omvärld oavsett hur förutsättningarna ser ut. Det här har historien gång på gång återgett där människan visat att ingenting är omöjligt. Samtidigt är det också just det här som förbli människans svaghet. Detta är nämligen den enda levande varelse som kan föreställa sig framtiden. Olikt alla andra djur kan människan via sin tanke planera för det som komma skall. Huruvida det här i första hand är något positivt eller negativt förhåller sig oklart. Sanningen är den att denna egenskap både gjort oss till världens härskare – och förstörare.

Det brukar heta att en bild säger mer än tusen ord. Addera lite rörelse i bilden och dessa kan även bli räknade. Fenomenet video har blivit ett sätt att utveckla bildens budskap för att få en bredare uppfattning av detsamma. Det har även visat sig vara ett effektivt sätt att ta till sig ännu mer information med tanke på den ultimata kombinationen av bild och ljud. Anledningen till att denna förening fungerat så pass bra är förmodligen det faktum att det ofta skildrar livet på ett oftast meningsfullt sätt. Vi är både en historieberättande och igenkännande art som söker mening i sådant vi ser och hör.

Videoupptagningar har förmågan att tillgodose dessa behov där det samtidigt inte går att kringgå underhållningsvärdet som den enskilt starkaste bidragande faktorn.