Det behövs inte

Det behövs inte

I dagens samhälle genomförs många handlingar utan att reflektera över vad det egentligen var som hände. Människan har en förmåga att tänka kring nästkommande aktivitet under tiden som den föregående genomförs.

Vi människor tenderar att i allt större utsträckning ersätta våra fysiska upplevelser med digitala dito. Det här har fått en hel del konsekvenser. Dessa kan uppenbara sig som en mindre social kompetens samt bristande empati och en ökande självcentrering. Vi bygger våra liv genom sociala medier och det har blivit lite av en trend att marknadsföra sig själv som en perfekt människa. Ska sanningen fram behöver vi utsättas för såväl brister som motgångar för att utvecklas och skapa den där ack så viktiga ödmjukheten och respekten.

Det som tidigare för många krävdes en tur till videobutiken har idag ersatts med ett enkelt knapptryck. De där bakomliggande faktorerna till att genomföra något meningsfullt har försvunnit. Det är även här den sociala kontexten kommer in i bilden vilken inte behövs överhuvudtaget i den digitala omvälvningen. Denna har i sina grundvalar även skakat om videoupplevelsen i sin helhet.

Utveckling är nästan alltid någonting positivt men i denna ingår även en förståelse för det som lämnats bakom.